Bài học Tiếng Nga giao tiếp trong các tình huống

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 1: Hỏi thăm cuộc sống, sức khoẻ, công việc

Hội thoại 1:
Tải về :
Hội thoại 2:
Tải về :
Hội thoại 3:
Tải về :
Hội thoại 4:
Tải về :
Hội thoại 5:
Tải về :
Hội thoại 6:
Tải về :
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 2: Ngạc nhiên với cuộc gặp/sự xuất hiện bất ngờ, không báo trước của ai đó.


Hội thoại 1:
Tải về :
Hội thoại 2:
Tải về :
Hội thoại 3:
Tải về :
Hội thoại 4:
Tải về :
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 3: Phản ứng với cuộc gặp, sự có mặt được mong đợi từ trướcHội thoai 1:
Tải về :
Hội thoại 2:
Tải về :
Hội thoại 3:
Tải về :
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 4: Làm quen khi không có người trung gian
Hội thoại 1:
Tải về :
Hội thoại 2:
Tải về :
Hội thoại 3:
Tải về :
Hội thoại 4:
Tải về :
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 5: Làm quen khi có người thứ 3 trợ giúp - lời đáp lại
Hội thoại 1:
Tải về :
Hội thoại 2:
Tải về :
Hội thoại 3:
Tải về :
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 7: Cách thưa gửi và thu hút sự chú ý của người quenVí dụ:
1. Нина, ты уже позавтракала?
2. Ребята! Кто идёт сегодня в библиотеку?
3. Слушай, ты уже сделал уроки?
4. Простите, Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, завтра мы будем свободны?
5. Иванов, иди к доске и ответь на этот вопрос.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bài 10: Phản ứng khi có người đến chỗ mình và khi có người gõ cửa
 
Top