Bài học Tiếng Nga giao tiếp cơ bản bài 09 - Cách 3 trong tiếng Nga

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Hôm nay chúng ta tiếp tục học sáu cách trong Tiếng Nga. Cách 3 gọi là Tặng cách. Tại sao lại có tên gọi như vậy, các bạn xem video sẽ rõ và Video sẽ giúp các bạn nhớ dễ dàng định dạng danh từ tính từ và đại từ nhân xưng ở cách 3:
 
Top