Du học Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển bổ sung đi học sau đại học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2

lamdongmoscow49

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển bổ sung đi học sau đại học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 70/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2015 về việc tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2015.

Căn cứ số lượng hồ sơ dự tuyển đã nộp và chỉ tiêu học bổng sau đại học, sau khi trao đổi với phía Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên đăng ký dự tuyển bổ sung đi học sau đại học diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2015 như sau:
1. Ngoài các đối tượng tuyển sinh ghi trong Thông báo số 70/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2015, bổ sung thêm đối tượng: Ứng viên tốt nghiệp đại học/thạc sỹ sau tháng 02/2015.
2. Khi đăng ký hồ sơ online, cần chọn Thông báo tuyển sinh số 70/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2015.
3. Thời hạn nhận hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ tiếng Việt và 01 bộ hồ sơ tiếng Nga): đến hết ngày 05/7/2015 (tính theo dấu bưu điện đến).
4. Hướng dẫn về hồ sơ tiếng Nga được đính kèm Thông báo này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm
 

Attachments

  • TB_SDH_bo sung.zip
    1 MB · Đọc: 635
Last edited by a moderator:
Top