Thơ cho Ba "Детские стихи папе"-phần 1

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
[parsehtml]
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="338">
<p align="center">
<strong>Папа</strong>
</p>
<p align="center">
<em>Автор: Татьяна Бокова</em>
</p>
<p align="center">
У меня есть папа!
</p>
<p align="center">
Спросите, какой он?
</p>
<p align="center">
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
</p>
<p align="center">
Самый ХРАБРЫЙ воин!
</p>
<p align="center">
Добрый. Умный самый.
</p>
<p align="center">
Как не похвалиться.
</p>
<p align="center">
Папой только с мамой
</p>
<p align="center">
Можно поделиться.
</p>
<p align="center">
У меня есть папа!
</p>
<p align="center">
Всё равно, какой он!
</p>
<p align="center">
Лучший в мире папа,
</p>
<p align="center">
Потому что МОЙ ОН!
</p>
</td>
<td valign="top" width="338">
<p align="center">
Ba
</p>
<p align="center">
Concó Ba
</p>
<p align="center">
Các bạn hỏi ,ba như nào ?
</p>
<p align="center">
Người ba khoẻ nhất
</p>
<p align="center">
Người lính gandạnhất
</p>
<p align="center">
Ba tốt bụng và thông minh nhấtSao để không khoe khoang chứ
</p>
<p align="center">
Con chỉ chia sẻ baVới mẹ của con thôi
</p>
<p align="center">
Con có ba
</p>
<p align="center">
Dù thế nào ,Ba cũng thật tuyệt
</p>
<p align="center">
Ba tốt nhất trên đời
</p>
<p align="center">
Vì ba là của con .
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="338">
<p>
<strong>Папа</strong>
</p>
<p>
<em>Автор: Лика Разумова</em>
</p>
<p>
Мой папа красивый
</p>
<p>
И сильный, как слон.
</p>
<p>
Любимый, внимательный,
</p>
<p>
Ласковый он.
</p>
<p>
Я жду с нетерпением
</p>
<p>
Папу с работы.
</p>
<p>
Всегда мне в портфеле
</p>
<p>
Приносит он что-то.
</p>
<p>
Мой папа находчивый,
</p>
<p>
Умный и смелый.
</p>
<p>
Ему по плечу
</p>
<p>
Даже сложное дело.
</p>
<p>
Еще он - шалун,
</p>
<p>
Озорник и проказник.
</p>
<p>
С ним каждый мой день
</p>
<p>
Превращается в праздник.
</p>
<p>
Мой папа веселый,
</p>
<p>
Но строгий и честный.
</p>
<p>
С ним книжки читать
</p>
<p>
И играть интересно.
</p>
<p>
И скучно без папы
</p>
<p>
На санках кататься.
</p>
<p>
Никто не умеет
</p>
<p>
Так громко смеяться.
</p>
<p>
Мой папа - волшебник.
</p>
<p>
Он самый хороший.
</p>
<p>
Он вмиг превращается
</p>
<p>
В то, что попросишь.
</p>
<p>
Он может стать клоуном,
</p>
<p>
Тигром, жирафом.
</p>
<p>
Но лучше всего
</p>
<p>
Он умеет быть папой.
</p>
<p>
Его обниму я
</p>
<p>
И тихо шепну:
</p>
<p>
- Мой папочка, я тебя
</p>
<p>
Крепко люблю!
</p>
<p>
Ты самый заботливый,
</p>
<p>
Самый родной,
</p>
<p>
Ты добрый, ты лучший
</p>
<p>
И ты только мой!
</p>
</td>
<td valign="top" width="338">
<p>
Ba
</p>
<p>
Ba của con rất bảnh
</p>
<p>
Khoẻ mạnh giống như voi
</p>
<p>
Ba thương yêu ,chu đáo
</p>
<p>
Ba âu yếm vỗ về
</p>
<p>
Con hay đứng ngóng chờ
</p>
<p>
Ba đi làm về
</p>
<p>
Lúc nào ở trong túi
</p>
<p>
Cũng mang gì đó cho con
</p>
<p>
Ba của con nhanh trí
</p>
<p>
Thông minh và dũng cảm
</p>
<p>
Mọi thứ ba gánh vác
</p>
<p>
Kể cả việc phức tạp
</p>
<p>
Ba cũng hay bịp nữa
</p>
<p>
Hay nghịch và hay đùa
</p>
<p>
Mỗi ngày con với ba
</p>
<p>
Đều biến thành ngày lễ
</p>
<p>
Ba của con vui nhộn
</p>
<p>
Nhưng nghiêm khắc ,thật thà
</p>
<p>
Con đọc sách với ba
</p>
<p>
Và chơi thật thú vị
</p>
<p>
Thật buồn khi vắng ba
</p>
<p>
Trượt trên xe tuyến nhỏ
</p>
<p>
Chẳng một ai có thể
</p>
<p>
Cười to giống như ba
</p>
<p>
Ba của con -vị thần
</p>
<p>
Ba là người tốt nhất
</p>
<p>
Ba biến trong nháy mắt
</p>
<p>
Cái mà bạn yêu cầu
</p>
<p>
Ba có thể trở thành ông hề
</p>
<p>
Thành hổ ,hươu cao cổ
</p>
<p>
Nhưng mà tốt nhất ấy
</p>
<p>
Khi ba biết thế nào là Ba
</p>
<p>
Con ôm ba
</p>
<p>
Rồi con khẽ thì thầm
</p>
<p>
Ba dấu yêu của con,con con yêu
</p>
<p>
Ba nhiều lắm
</p>
<p>
Ba là người chu đáo nhất
</p>
<p>
Gần gũi với con nhất
</p>
<p>
Ba cũng tốt bụng nhất
</p>
<p>
Ba chỉ là của con thôi
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="338">
<p>
<strong>Как папа</strong>
</p>
<p>
<em>Автор: Татьяна Бокова</em>
</p>
<p>
Хочу похожим быть на папу.
</p>
<p>
Во всём хочу как папа стать.
</p>
<p>
Как он -
</p>
<p>
Носить костюм и шляпу,
</p>
<p>
Ходить, смотреть и даже спать.
</p>
<p>
Быть сильным, умным,
</p>
<p>
Не лениться
</p>
<p>
И делать всё, как он - на пять!
</p>
<p>
И не забыть ещё жениться!
</p>
<p>
И... нашу маму в жёны взять
</p>
</td>
<td valign="top" width="338">
<p>
Giống như Ba
</p>
<p>
Con muốn trở thành giống như Ba
</p>
<p>
Trong tất cả mọi thứ Giống như cách mà ba
</p>
<p>
Quàng khăn và mặc áo
</p>
<p>
Đi đứng,ngắm nhìn ,thậm chí là đi ngủ
</p>
<p>
Là người dũng cảm và thông minh
</p>
<p>
Và cũng không lười biếng
</p>
<p>
Làm mọi thú như lúc ba lên 5
</p>
<p>
Và không quên lấy vợ
</p>
<p>
Một người giống như mẹ
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
[/pharsehtml][/parsehtml]
 
Top