Thế giới hải dương

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
Tài liệu tiếng Nga bổ trợ kiến thức hải dương học cho các bạn các em.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
NGHIÊN CỨU BẮC BĂNG DƯƠNG
Bổ Trợ Địa Dư Lớp Đệ Thất

Hãy nhìn lên dư đồ, các bạn các em thấy, phần lớn duyên hải Đế Quốc Nga, Liên Bang Tô Duy và cả nước Nga hiện đại trải dọc Bắc Băng Dương. Chính vì tầm trọng yếu như thế mà Bắc Băng Dương rất hấp dẫn các nhà thám hiểm, giới lữ hành và cộng đồng thực dân Nga tự thuở bình minh lịch sử. Tài liệu này giúp người Việt chúng ta tiếp cận quá trình phát hiện miền biển băng phương Bắc của các nhà hàng hải Nga.​


 
Top