Hỏi thể động từ hoàn và chưa hoàn

H

hoc hoc

Khách - Гость
bạn nào biết về thể hoàn và chưa hoàn chỉ mình với ạ...
 
Top