Thay đổi trong việc cấp thị thực du lịch tới Nga

cykablyat190

Thành viên thường
Theo công văn của Đại sứ quán Liên bang Nga gửi Tổng cục Du lịch, từ ngày 1-12-2016, đã có một số thay đổi trong việc cấp thị thực du lịch cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga.

Cụ thể, từ thời điểm trên, việc xem xét đơn của các công dân Việt Nam đề nghị cấp thị thực du lịch được thực hiện theo kết quả phỏng vấn trực tiếp đối với người làm đơn. Thời gian xem xét là 20 ngày làm việc.

Ngoài ra, khi công dân Việt Nam nộp đơn xin cấp thị thực du lịch Nga tại các nước thứ ba thì điều kiện bắt buộc để xem xét các văn bản cấp thị thực là phải có thẻ cư trú hoặc giấy phép thường trú.
 

dothuclinh

Thành viên thường
Cái này du lịch thôi chứ
Theo công văn của Đại sứ quán Liên bang Nga gửi Tổng cục Du lịch, từ ngày 1-12-2016, đã có một số thay đổi trong việc cấp thị thực du lịch cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga.

Cụ thể, từ thời điểm trên, việc xem xét đơn của các công dân Việt Nam đề nghị cấp thị thực du lịch được thực hiện theo kết quả phỏng vấn trực tiếp đối với người làm đơn. Thời gian xem xét là 20 ngày làm việc.

Ngoài ra, khi công dân Việt Nam nộp đơn xin cấp thị thực du lịch Nga tại các nước thứ ba thì điều kiện bắt buộc để xem xét các văn bản cấp thị thực là phải có thẻ cư trú hoặc giấy phép thường trú.
 
Top