Đề thi Тесты, тесты, тесты... I сертификационный уровень

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Тесты, тесты, тесты... I сертификационный уровень - Sách luyện thi tiếng Nga trình độ I kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp

Тесты, тесты, тесты... I сертификационный уровень пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике /
Т. И. Капитонова [и др.]. — 3-е изд. — Санкт-Петербург: Златоуст, 2029. — 137 с. — ISBN 978-5-86547-406-7.
View attachment 2479

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top