Tài liệu Tài liệu kỹ thuật chuyên ngành tàu biển tiếng Nga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Tài liệu này của trường ĐH Hàng hải Vladivostok, dành cho những bạn nào cần các thông tin về tàu biển.

Книга Морское Дело
Автор: Г.Б.Мельников, Г.И.Белозеров


 

Attachments

  • Морское дело1.pdf
    68.8 MB · Đọc: 652

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Liên quan đến cấu tạo tàu, ngoài sách ra các bạn có thể học qua chướng trình mô phỏng

Контрольно-обучающая система "КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА МОРСКОГО СУДНА"
Дальневосточная Государственная морская академия имени адмирала Г.И. Невельского
Акционерное общество "Моркомтех"
Автор: С.Огай, В.Хованец, П.Щербинин.
690059, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а, тел. (423-2)-22-42-35
Адаптация для Windows В.Петров
 

Attachments

  • TYC.rar
    1.4 MB · Đọc: 398
Top