Tác gia Mykola Hohol

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Tác gia Mykola Hohol hay Mykola Vasylovych Hohol-Yanovskyy (Микола Васильович Гоголь-Яновський, Николай Васильевичъ Гоголь-Яновскій, Николай Васильевич Гоголь-Яновский ; 1809 - 1852) có sự đời tương đối ngắn, nhưng ông để lại lượng tác phẩm không nhỏ và cho đến nay nhiều đặc điểm còn gây tranh cãi. Hiện thành tựu văn học của Hohol được coi là di sản chung ở Ukraïna và Nga.
 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
MYKOLA VASYLOVYCH HOHOL
Bổ Trợ Ngữ Văn Ngoại Khóa


 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
HOHOL Ở POLTAVSHCHYNA
Bổ Trợ Ngữ Văn Ngoại Khóa


 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
THI PHÁP HOHOL
Bổ Trợ Ngữ Văn Lớp Đệ Bát


 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
MARC CHAGALL ĐỌC HOHOL
Bổ Trợ Ngữ Văn Ngoại Khóa 
Top