Bài viết Sửa bài viết "Дружба"

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
còn chỗ из которых là từ câu này:
"Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда они интересуют друг друга, доверяют друг другу. Дружба возможна только при соблюдении определенных «законов», важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, умение признавать свои ошибки, обязательность, отсутствие споров о вкусах, терпимость и справедливая критика."
NTD à, 2 cãu này:
Дружба - важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, ....
Дружба возможна только при соблюдении определенных «законов», важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, ....
có cấu trúc khác nhau, sao lại so sánh với nhau được?
 

Nguyễn Tuấn Duy

Thành viên thân thiết
Наш Друг
NTD à, 2 cãu này:
Дружба - важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, ....
Дружба возможна только при соблюдении определенных «законов», важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, ....
có cấu trúc khác nhau, sao lại so sánh với nhau được?
Ý cháu là bài này là bài chắp vá mỗi chỗ một tý, nên nó mới có những chỗ không rõ nghĩa như vây
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Ý cháu là bài này là bài chắp vá mỗi chỗ một tý, nên nó mới có những chỗ không rõ nghĩa như vây
Tôi hiểu ý rồi.
Lấy các mẫu câu của người khác, "chắp vá" lại thành 1 bài viết hoàn chỉnh là việc nên làm trong mấy năm đầu khi học ngoại ngữ. Cá nhân tôi hoan nghênh việc làm đó khi mình còn đang đi học. Hồi xưa, mấy năm học đầu tiên tôi cũng làm như vậy.
 
Top