Sửa bài ngữ pháp tiếng Nga

nguoikhongten

Thành viên thường
anh chị xem giúp em bài này ,em đã sắp xếp câu và chia thì đúng chưa ak!
I .составьте предложения, используя данные слова:
1 компании/предпринимать/весь/возможный/меры/ для того, чтобы /пассажиры/ как можно меньше/ ощутить/ неудобства/ в связи с/ произошедшее.
компании предпринимают все возможные меры для того, чтобы пассажиры как можно меньше ощутить неудобства в связи с прошедшим.( trong câu này em không hiểu tại sao là компании mà không phải là компания va dong tu принимать сhia theo chu tu все dung khong ak).
2.девочка /родиться /совершенно/ здоровый/ вопреки /ожидания/ врачи.
девочка родилась совершенно здоровым вопреки ожиданиям врачей.( em khong hieu tai sao lai la здоровым).
3.во избежание опаздания на уроки после перемены учащиеся подниматься в кабинеты до звонок.
во избежание опазданий на уроки после перемен учащиеся поднимаются в кабинеты до звонка.( tai sao la перемен ak)
4. председатель правительство РФ Владимир Путин поручить Министерство спорт туризм и молодежный политика в четение сутки оказать помощь клиенты турфирма"Ланта- тур вояж"
председатель правительства РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта туризма и молодежого политики в четение сутток оказать помощь клиентам турфирмы"Ланта- тур вояж"( em khong hieu tai sao la Министерству спорта туризма и молодежого политики va клиентам турфирмы ak)
II. ЗАМЕНИТЕ следующие предложения синонимичными по содержанию, используя причастные или деепричастные обороты.
1. испуганые выстрелом птицы поднялись и улетели.
птицы, которые испуганы выстрелом, поднялись и улетели ( tai sao la испуганы )
hoac исуганны всрелом птицы ,поднялись,улетели.( day la dap an 2)

2. на большой арене стадиона, скользя по сверкающему льду, показались юные фигуристы.
когда юные фигуристы скользили по сверкающему льду на большой арене стадиона, они показались.
3. никто не хотел расходиться, аплодируя артистам.
когда никто аплодировал артистам, никто не хотел расходиться.
4.юная гимнастка не допустила ни одной ошибки , выполняя упражнение
когда юная гимнастка выполняла упражнение , она не допустила ни одной ошибки . (tai sao la ни одной ma khong phai la ни одна)
cho em hoi la khi nao dung lien tu когда, если tu cau co trang dong tu sang cau binh thuong ak! 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
ĐÁP ÁN
1) Kомпании предпринимают все возможные меры для того, чтобы пассажиры как можно меньше ощутили неудобства в связи с прошедшим.
Có thể là компания (1 hãng, số ít), mà cũng có thể là компании (nhiều hãng, số nhiều). Động từ предпринимать chia theo chủ ngữ - nếu là компания thì предпринимает, nếu là компании thì предпринимают.
Sau чтобы thì động từ ощутить phải để ở thì quá khứ (ощутили).
2) Девочка родилась совершенно здоровОЙ вопреки ожиданиям врачей = Bé gái sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh – ngược với dự đoán của các bác sĩ. Sau родиться phải để cách 5 khi muốn dùng tính từ (мальчик родился крепкИМ, девочка родилась здоровОЙ и красивОЙ v.v…).
3) Nghỉ giải lao giữa các tiết học là перемена (giống cái). Số nhiều là перемены, vậy nên “sau những lần nghỉ giải lao” phải là “после меремен” (cách 2, số nhiều, giống cái – kiểu như нет книг, нет газет).
4) Sau động từ поручить (giao trách nhiệm, giao nhiệm vụ) phải để cách 3, vì thế Министерство biến thành Министерству спорта, туризма и молодёжной политики в течение суток…(bạn viết sai chính tả đoạn sau đấy nhé, nên chú ý hơn!).
II. 1) Испуганные выстрелом птицы поднялись и улетели = Птицы, которые испуганы выстрелом, поднялись и улетели. Испуганы có nghĩa “bị hoảng sợ” (số nhiều). Ví dụ: мальчик испуган, девочка испугана, собаки испуганы…
Đáp án 2 mà bạn cho là một mớ lộn xộn vô nghĩa. Phương án khả dĩ có thể là Испугавшись выстрелом, птицы поднялись и улетели.
2) Юные фигуристы скользили по сверкающему льду и показались на большой арене стадиона.
3) Все аплодировали артистам и никто не хотел расходиться.
4) “Ни одной” vì đứng sau “не”. Ví dụ: Я не нашел ни одной тетради в ящике. Dùng когда khi muốn nói về 2 hành động diễn ra đồng thời – khi…(nói về 1 hành động) thì…(nói về hành động thứ 2).
 
Chỉnh sửa cuối:
Top