Sách Страноведение России. Учебно-методическое пособие

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Страноведение России. Учебно-методическое пособие - Sách đất nước học dành cho sinh viên nước ngoài trước khi vào học đại học

Cuốn tài liệu đưa ra những kiến thức cơ bản nhất về địa lý, khí hậu của nước Nga, lịch sử, đời sống của các thành phố lớn, văn hoá và chữ viết.

Nội dung của những bài đọc hướng tới hình thành hệ thống các khái niệm, hình tượng, văn hoá đặc trưng của người Nga và hiểu những giá trị văn hoá - dân tộc của các bài đọc.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top