Sách Сто тысяч миль по морям и судьбам

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Сто тысяч миль по морям и судьбам - Sách "Trăm nghìn dặm khơi" do thầy Leonid Lysenko viết, là một hồi ký ghi lại hành trình đi biển.

Sách "Trăm nghìn dặm khơi" do thầy Leonid Lysenko viết, như là một hồi ký ghi lại những kinh nghiệm, trải nghiệm trong suốt cuộc đời làm thuyền trưởng của mình dong duổi khắp nhiều đại dương.
View attachment 2354

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top