Tài liệu Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному.

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному. - Tài liệu hệ thống hóa các kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản dành cho trình độ B1

Nội dung tài liệu bao gồm: phần lý thuyết (lời bình + các bảng ghi nhớ) và phần thực hành (gồm các bài tập phát triển các kỹ năng ngôn ngữ). Kết thúc mỗi một đề tài ngữ pháp đều có những bài đọc được trích dẫn từ các tác phẩm văn học hoặc các bài báo.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top