Tài liệu Sách "Ngữ điệu trong việc thực hành lời nói đối thoại Nga"

Đeo Kính

Thành viên thường
Ai có file mềm của cuốn sách này k??? cho t xin với :( :( :(
Интонация в практике русской диалогической речи (И.Л. Муханов)
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
trang này ko dùng để down đc đâu, nó yêu cầu số điện thoại, mà những trang nào mà yêu cầu số điện thoại trước khi down sách thì hầu như là lừa đảo. Các bạn đừng gửi số.
 

Đeo Kính

Thành viên thường
huhu....e cũng k down đk ý....
mấy cái ảnh trang sách này hum trước chị gửi cho những e vẫn chưa xem đk....có mấy trang sách e k tải về được ý
 

Google

Thành viên xác nhận
Муханов И.Л. Интонация в русской диалогической речи

М., Русский язык, 1977. - 121 с.
Пособие включает 10 диалогов, каждый из которых сопровождается фонетическими и лексико-грамматическими разработками. Ситуации диалогов соответствуют лексическим темам, с которыми обычно сталкиваются студенты-иностранцы при изучении русского языка: «Книги. Книжный магазин», «Время», «Столовая», «Транспорт», «Погода», «Театр» и др.
Предназначается для студентов-иностранцев, владеющих основами грамматического строя русского языка и знакомых с основными закономерностями в области русских звуков, ритмики и интонации. Может быть также использовано при работе с иностранными стажерами, а также со студентами младших курсов основных факультетов гуманитарного профиля.
 

Attachments

  • muhanov_i_l_intonaciya_v_russkoi_dialogicheskoi_rechi.pdf
    2 MB · Đọc: 547
Top