Tài liệu РУССКИЕ ПАДЕЖИ. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Cuốn sách "РУССКИЕ ПАДЕЖИ. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ" (TUYỂN TẬP BÀI TẬP VỀ CÁC CÁCH TRONG TIẾNG NGA) là cuốn sách dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga ở mức độ I, xuất bản năm 2006, nhà xuất bản Trường Đại Học Tổng Hợp Saint-Peterburg. Bao gồm:
  1. Cách các bảng hướng dẫn biến đổi 6 cách danh từ, tính từ, đại từ sở hữu và đại từ chỉ định "этот";
  2. Ý nghĩa các cách của danh từ (có giới từ và không có giới từ);
  3. Các dạng bài tập áp dụng phong phú .


Tải về :
 

hoahuongduong

Thành viên thường
Cuốn sách "РУССКИЕ ПАДЕЖИ. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ" (TUYỂN TẬP BÀI TẬP VỀ CÁC CÁCH TRONG TIẾNG NGA) là cuốn sách dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga ở mức độ I, xuất bản năm 2006, nhà xuất bản Trường Đại Học Tổng Hợp Saint-Peterburg. Bao gồm:

  1. Cách các bảng hướng dẫn biến đổi 6 cách danh từ, tính từ, đại từ sở hữu và đại từ chỉ định "этот";
    Ý nghĩa các cách của danh từ (có giới từ và không có giới từ);
    Các dạng bài tập áp dụng phong phú .


Tải về :
Cảm ơn bạn nhiều nhé
 
Top