Tài liệu русские глаголы Глаголы

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
tieng nga đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

русские глаголы Глаголы - Tỏng hợp động từ tiếng Nga

Trong bản Notepad là link download 10 cuốn sách về động từ tiếng Nga ( thể động từ, động từ chuyển động ...) cụ thể là:
1.Приходите! Прилетайте! Приезжайте!
2.ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРИСТАВОК
3. ИЗУЧАЕМ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ
4.Русские глаголы движения с приставками
5.Караванов А.А. Виды русского глагола_OCR
6.Изучаем виды глагола
7.Виды+глагола+в+русской+речи+пособие+по+русскому+языку+как+иностранному
8.Глаголы в речеых ситуациях
9.Знаю и люблю русские глаголы
10.Русские глоголы формы и...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top