Sách Приморье - Вьетнам: Мост дружбы

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Приморье - Вьетнам: Мост дружбы - Sách "Viễn Đông, LB Nga - Việt Nga: nhịp cầu hữu nghị"

View attachment 2425
ISBN: 978-5-905239-19-9
Приморье-Вьетнам: мост дружбы. Владивосток, 2015, - 232 с.​

Объявление о независимости и образовании Демократической Республики Вьетнам не стало началоммирного строительства и преобразований в этой стране. Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции отказались выполнять положения Атлантической хартии, заключённой в начале Второй мировой войны, и гласившей, что после её окончания активные участники борьбы с фашизмом (а...

Sách "Viễn Đông (LB Nga) - Việt Nam, nhịp cầu hữu nghị" tập hợp bài viết về sự đóng góp quan trong của các nhân chứng là các tướng lĩnh, các tổ chức, doanh nghiệp, ban ngành và toàn thể nhân dân thành phố Vladivostok và vùng Viễn Đông trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Việt Nam. Sách còn là minh chứng cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữ hai dân tộc Việt - Nga tiếp nối qua nhiều thế hệ đến tận ngày hôm nay.

В данной книге устами очевидцев рассказывается о том, какую роль в борьбе за независимость Вьетнама сыграли руководители, организации, предприятия, учреждения, простые люди Владивостока и Приморского края. Как дружба между российским и вьетнамским народами продолжает укрепляться и в наши дни.
http://www.mguvla.net/2015/12/sach-vien-dong-lien-bang-nhip-cau-huu-nghi.html

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
giật cả mình những hơn 1gb thế thì kéo về sao nổi đây????
Sách dày, tổng hợp nhiều bài viết của của người Nga và các học viên Việt Nam, em scan lại nên dung lượng bị đầy lên, nhưng đảm bảo là đẹp, rõ, sách quý ạ.

 
Top