Bài học Podcast #32 - Internet và sự lệ thuộc - ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ

vinhtq

Quản lý chung
ПомощникНедавно мобильник у меня сдох. Древний был, лет семь ему исполнилось.
Пошёл в салон – ну, и уболтали меня смартфон взять. На Андроиде. На кой он мне сдался – сам не знаю. Ну да ладно. Есть вещь – надо использовать.
Настроил 3G, установил приложения для почты, Вконтакте, Твиттера. Погодный информер скачал. Теперь даже если окон нет, знаю, что на улице дождь. Поставил и…

завис конкретно. На работе в инете, дома в инете, за рулём – и то сообщения в аську набираю. Каждые 15 минут смотрю, кто сколько лайков мне поставил. Друзей не вижу, зато вконтакте 257 человек зафрендил.
Скоро совсем одичаю, как сисадмины из анекдотов. Пора опять в реал выбираться. Пока не поздно.

* Chú giải:


1. мобильник сдох: điện thoại di động bị ngoẻo (сдохнуть: bị ngoẻo, dùng cho động vật, máy móc, không dùng cho người)

2. Древний: cũ, cổ lô sĩ

3. уболтать: thuyết phục = уговорить

4. смартфон: smartphone

5. Андроиде: android

6. На кой он мне сдался: sao tôi phải cần nó, tôi mua nó để làm gì
кому? сдалось что? ai cần cái gì? (lời nói dân dã)

7. почта, Вконтакте, Твиттер: hòm thư điện tử, vkontacte, twitter (các chương trình mạng xã hội)

8. информер: phần cứng (các chương trình do hãng sản xuất đã cài đặt và ko thể gỡ ra được)

9. зависнуть на чём? bị cuốn hút, lôi cuốn

10. инет = интернет: internet

11. аська: chương trình chat ICQ

12. лайк: nút like

13. зафрендить: kết bạn (gửi tin nhắn kết bạn)

14. одичать: lập dị

15. сисадмин = системный администратор: người quản lý hệ thống

16. реал = реальный мир: thế giới thực
 

Attachments

  • TOR_32.pdf
    302.6 KB · Đọc: 234
  • TOR_32_Internet_Addiction.mp3
    9.3 MB · Đọc: 427
Top