Bài học Podcast #22 - "ЧЁРНАЯ ПОЛОСА"

vinhtq

Quản lý chung
ПомощникЭх, не прёт мне последнее время. С самого утра день не задаётся. Никак с мыслями не могу собраться. «Хватит тормозить», - шутят надо мной коллеги по работе.
Недавно вот еще на бабки попал. Задумался перед светофором и крутую тачку стукнул. Хорошо, у хозяина КАСКО было. Но свою-то машину тоже подшаманить придется, а на какие шиши?
Да и с девушкой тоже не всё гладко. «Мало мне внимания уделяешь», - говорит. Да что мне, разорваться что ли? Машину делай, на работе вкалывай, внимание уделяй. Нет, ребята, так жить нельзя. Должен же быть свет в конце туннеля!

* Chú giải:
1. не прёт (động từ nguyên dạng: переть): xúi quẩy, đen (không nên dùng từ này trong văn viết, đồng nghĩa với từ не везёт)

2. день не задаётся: gặp phải chuyện bực mình

3. с мыслями собраться: tập trung suy nghĩ lên ý tưởng

4. Хватит тормозить: lờ đờ như thế là đủ rồi

5. на бабки попал: không may trở thành con nợ

6. крутую тачку: con xế hộp (oto sang trọng, đắt tiền)

7. КАСКО: bảo hiểm oto

8. подшаманить (slang): đem đi sửa

9. какие шиши?: kiếm đâu ra tiền cơ chứ

10. не всё гладко: không phải tất cả đều suôn sẻ

11. разорваться: phân thân (ý nói: không thể cùng 1 lúc làm được vài 3 việc: vừa lo công ty, vừa sửa oto vừa bạn gái)

12. вкалывай: cày (ý nói: lao động cật lực, chăm chỉ)

13. свет в конце туннеля! ánh sáng cuối con đường (hi vọng nhỏ nhoi mong tìm ra được giải pháp)
 

Attachments

  • TOR_22_-_Dark_Passage.mp3
    9.5 MB · Đọc: 291
  • TOR_22.pdf
    175.7 KB · Đọc: 248
Top