Bài học Podcast #18 - Kỳ thi trong trường đại học - "ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ"

vinhtq

Quản lý chung
ПомощникМакс: Привет, Саня! Как дела? Вид у тебя какой-то уставший.
Саня: Здорово, Макс! Да в сессию не уложился, теперь вот бегаю, хвосты сдаю.
Макс: От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Какие предметы не сдал?
Саня: Курсовик по информатике и зачёт по вышке. Запарился я уже!
Макс: Ну, информатику ты сдашь без особых проблем, а вот с вышкой ты попал.
Саня: Почему? А если математику пробить?
Макс: Даже не думай! У нас в общаге один парень пытался договориться с преподом по вышке насчет экзамена, так его чуть не отчислили из универа.
Саня: Да… Похоже, звать халяву тоже бесполезно. Эх, придётся учить лекции.
Макс: Это точно. Советую тебе в следующем семестре ходить на все пары, тогда и сессию вовремя сдашь.
Саня: Угу…
Макс: И запомни: сначала студент работает на зачётку, а потом зачётка работает на студента.
Саня: Ясно. Ладно, Макс, побегу я. Давай пока!
Макс: Удачи тебе, Сань!

* Chú giải:
1. сессия: kỳ thi, mùa thi

2. уложиться (в сессию): làm cái gì đúng thời hạn (trả thi đúng hạn)

3. хвост: môn nợ thi (môn thi không qua, giờ phải thi lại)

4. предмет: môn học

5. Курсовик: = курсовая работа: khóa luận (bài nghiên cứu khoa học của năm 3, năm 4 của sv liên quan tới môn chuyên ngành)

6. зачёт: hình thức thi không tính điểm, chỉ xét qua hoặc không qua

7. вышка: = высшая математика: toán cao cấp

8. Запариться: chật vật, khốn khổ làm gì đó

9. попасти: rơi vào tình huống khó khăn, khó xử

10. пробить математику: đi môn toán (đi đút lót thầy)

11. общага = общежитие: ký túc xá

12. препод = преподаватель: giáo (thầy giáo)

13. универ = университет: trường đại học

14. звать халяву: gọi khaliavu (truyền thống của sinh viên đêm trước hôm thi, mở cửa sổ và hét khaliavu để mong hôm sau sẽ thi qua)

15. пара: tiết học (ở đại học mỗi tiết kéo dài 90 phút)

16. зачётка: sổ điểm của sinh viên (mỗi sinh viên có 1 cuốn riêng và họ mang theo chúng vào phòng thi cho giáo viên cho điểm thi)
 

Attachments

  • TOR_18_-_University_Exams.mp3
    10 MB · Đọc: 574
  • TOR_18.pdf
    130.1 KB · Đọc: 381
Top