Phần mềm luyện đọc hiểu Скоро чтение

Công cụ Phần mềm luyện đọc hiểu Скоро чтение 1a

No permission to download

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Phần mềm luyện đọc hiểu Скоро чтение - Phần mềm luyện đọc hiểu tiếng Nga "Скоро чтение"

Giới thiệu:
Đây là phần mềm luyện đọc hiểu tiếng Nga nhanh, có tính thời gian đi kèm hướng dẫn, lời thoại, bài tập.

Yêu cầu:
+ Máy bạn đang chạy Windows XP, hoặc Windows 7 32 bit và có hỗ trợ tiếng Nga đầy đủ . Nếu máy bạn không thuộc hai nhóm trên, xin bạn vui lòng cài đặt Windows XP tiếng Nga dành cho Windows 7 / hoặc...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top