Sưu tầm НСВ и СВ

Kukulalahaha

Thành viên thường
Có thể nhiều bạn chưa biết
Нельзя + НСВ = запрет
Например : Нельзя бить человека
Нельзя + СВ = невозможно
Например : Нельзя открыть окно, оно сломалось
Tương tự như thế đối với Можно
 
Top