Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Ничего - Không sao, không có gì.
Ничего страшного - Không có gì đáng sợ.
Ничего hoặc Ничего страшного là cách thường dùng để đáp lại những lời xin lỗi thường dùng nhất. Ngoài ra còn có thể nói: Не стоит, Ну что вы, Да что вы, Это пустяки, Какие пустяки, Это мелочь, Какая мелочь....
Ví dụ:
-Извините за беспокойство.
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
-Ничего.
-Không sao đâu.
Ví dụ 2:
-Простите, что я не вернила вам книги вчера.
-Xin lỗi, hôm qua tớ đã không trả sách cho cậu.
-Ничего страшного.
-Không có gì hệ trọng cả.
 
Top