Những câu LẠ MẮT hay KHÓ DỊCH trong tiếng Nga.

Quang Lam

Thành viên thường
Theo tôi câu "Ребята возьмите себя в руки и вперед" là câu chỉ huy nói khi ra lệnh tấn công ,
"возьмите себя в руки" là hãy trấn tĩnh, hãy bình tĩnh, hãy tự tin. Nên tôi thích dịch câu này "Các anh em, hãy tự tin lên nào, xung ph.o.o.ng (hoặc nhẹ nhàng hơn: tiến lên)" vì có vẻ hợp với chiến trường hơn.
 
Top