Đã trả lời Nhờ dịch tiếng nga cầu trục

Nga Thổi

Thành viên thường
Đây là tài liệu liên quan đến cầu trục. Nhờ mọi người dịch giùm
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Động cơ điện số 1: công suất 7-30 kW;
Động cơ điện số 2: công suất 7-30 kW;
Động cơ điện số 3: công suất 2,2-8 kW;
Động cơ điện số 4: công suất 11-30 kW.
Tổng công suất tối đa: 90 kW.
Điện áp sử dụng: 380V.
Cường độ dòng điện sử dụng: 200A.
Chỉ số trạng thái nhiệt: 100%.
Tần số dòng điện: 50Hz.

2 chiếc động cơ số 1 và 2 (nằm ở 2 đầu dầm cầu trục) là để di chuyển cầu trục trên ray dọc nhà xưởng, chiếc động cơ số 4 để nâng móc, chiếc động cơ số 3 là để di chuyển xe con mang móc dọc theo dầm cầu trục.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top