Nhờ các cao nhân dịch giúp bài hát này với . Xin cảm ơn !

iloverus

Thành viên thường
Давай наливай, поговорим,
Будущий день, покажется светлым,
Как сто балерин,
И если не лень, то повторим,
Прямо сейчас пусть будут эти
Сто балерин
О, где мой покой? /м/
Я словно в бреду, их целая сотня
И как я свою в этой сотне найду?
Зачем же свою, единственную? /ж/
Ты хочешь найти, не во мне,
А в каком — то балетном строю.
Ну хватит мечтать, пора продолжать. /вм./
Давай наливай, поговорим
Будущий день покажется светлым
Как сто балерин.
И если не лень, то повторим
Прямо сейчас пусть будут эти
Сто балерин.
Ты так хороша, мне не обьяснить /м/
Так может быть ночь между нами
Протянет волшебную нить /ж/
Но ты не одна /м/
И ты не один /ж/
Ведь нас окружают, всё те же /вм./
Незримые сто балерин
И как теперь быть? Пожалуй налить!
Давай наливай, поговорим
Будущий день покажется светлым
Как сто балерин.
И если не лень, то повторим
Прямо сейчас пусть будут эти
Сто балерин.
Сто балерин,
Сто балерин.
Будущий день, покажется светлым,
Как сто балерин.
Сто балерин /м/
И сто балерин
Прямо сейчас, пусть будут эти, /вм./
Сто балерин.
О сто балерин, /ж/
О сто балерин,
Прямо сейчас, пусть будут эти, /вм./
Сто балерин.
О сто балерин, /ж/
О сто балерин, /м/
О сто балерин
Сто балерин, /вм./
Сто балерин,
Сто балерин.
 

luztolen1126

Thành viên thường
Bài hát này có vẻ là một bài hát tuyệt vời về các nữ diễn viên múa ba lê. Tôi có thể hỏi bạn muốn dịch sang ngôn ngữ nào không? Tôi không muốn tò mò nhưng tôi có thể hỏi tại sao bạn lại dịch nó không? Tôi chỉ thực sự tò mò tại sao bạn muốn làm như vậy.
 
Top