Thông tin Nguyên tắc quản lý quỹ và Tài khoản TiengNga.net

Thủ quỹ

Thành viên xác nhận
Với nhiệm vụ được BQT phân công làm thủ quỹ của cộng đồng Tiengnga.net, Datnuocnga.com và Phimnga.net (cộng đồng), tôi xin trình bày nguyên tắc quản lý quỹ của cộng đồng như sau:

1. Tất cả thành viên của cộng đồng được nêu trên đều có quyền đóng góp nhóm xây dựng và phát triển cộng đồng với số tiền tùy theo mong muốn của thành viên đó.

2. Các thành viên có quyền đóng góp, nhưng không có trách nhiệm phải đóng góp cho cộng đồng. Cộng đồng hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí thành viên dưới mọi hình thức.

3. Thành viên đóng góp kinh phí xây dựng diễn đàn có quyền đề nghị (hoặc yêu cầu) thủ quỹ không nêu danh tính (tức là tài khoản) của mình, hoặc đề nghị (yêu cầu) công khai danh tính và số tiền đóng góp quỹ của mình. Thủ quỹ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ theo yêu cầu (nêu trên) của người đóng góp khi nhận được khoản đóng góp.

4. Nếu các thành viên đóng góp quỹ thông báo cho thủ quỹ (dưới các hình thức: trao đổi trực tiếp, điện thoại, mail, SMS, tin nhắn trên diễn đàn, hoặc bất kỳ hình thức thông báo nào khác) về việc đóng góp quỹ của mình, đồng thời không đưa ra đề nghị (hoặc yêu cầu) nêu danh tính (tài khoản) của mình, thì thủ quỹ tự động thông báo cho cộng đồng về khoản đóng góp và danh tính người đóng góp.

5. Theo quyết định của BQT, thủ quỹ có thể thay mặt BQT từ chối nhận đóng góp của thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

6. Về nguyên tắc, thủ quỹ thông báo công khai các khoản Thu và các khoản Chi của Quỹ trên diễn đàn, trong đó các khoản Thu đều có chung mục đích - Xây dựng diễn đàn, còn các khoản Chi - những chi phí để duy trì hoạt động, nâng cấp kỹ thuật, gia hạn dịch vụ và một số chi phí với các mục đích khác như từ thiện..., theo quyết định của Ban Quản trị. Việc công khai các khoản Chi phải bao gồm cả mục đích chi phí.

Ban quản trị diễn đàn đã thông qua và xem cách quản lý quỹ như trên là rõ ràng, minh bạch, hữu hiệu, và hiện chưa có kế hoạch thay đổi cách quản lý này. Nếu có những thay đổi, bổ sung liên quan đến việc đóng góp của các thành viên, thủ quỹ sẽ nhanh chóng thông báo để các thành viên được biết.

Xin trân trọng cảm ơn.:69.jpg:
 

Thủ quỹ

Thành viên xác nhận
Thông tin tài khoản quỹ cộng đồng:​
* Tại Hà Nội:
Số tài khoản VND 711A-0892-2272, Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Trung (NGUYEN DUY TRUNG), tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
* Tại Liên bang Nga:
Số tài khoản USD 40817840710541002026, Chủ tài khoản: Trịnh Quốc Vinh (TRINH QUOC VINH), tại ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB24)
Thông tin chi tiết khi chuyển khoản quốc tế:
 
Top