Tài liệu Ngữ pháp và động từ tiếng Nga bằng tiếng Anh (NXB Oxford)

vietthanh.mta

Thành viên thường
vietthanh.mta đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Ngữ pháp và động từ tiếng Nga bằng tiếng Anh (NXB Oxford) - The Oxford Russian Grammar and Verbs

View attachment 1802
This brand-new guide to Russian grammar and verbs provides clear and simple explanations of today's written and spoken Russian. Comprehensive and easy to use, with coverage of all the key points of Russian grammar, it is the ideal support book for any Russian language course and is ideal for use with Oxford's Take off in Russian and other audio language learning packs. Thousands of examples in an instantly accessible layout show how the language works. Detailed...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top