Tài liệu Ngôn ngữ khoa học căn bản - Научный стиль

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Môn này là một trong những môn học dự bị ở Nga, học chỉ khoảng vài tuần cuối rồi thôi. Nhưng nó sẽ chỉ ra cho bạn cách nói đơn vị, số lượng, tính chất, .. của các sự vật một cách căn bàn. Ví dụ: A có B,C,D. A dịch chuyển / đứng yên/ ra xa so với B, A nặng/cao/.. hơn B, A dài/cao/sau ... m, km.


Album: Научный стуль

viết bởi vinhtq
Уроки тем "Научный стуль"
 
Top