Vũ khí Ngày Hải quân Nga, Hạm đội Biển Đen – Tổng duyệt tại Sevastopol

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Ba ngày trước Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga 31.07, buổi Tổng duyệt đã được tổ chức tại Quân cảng Sevastopol. Có nhiều tàu chiến hiện đại mới trang bị cho HĐ Biển Đen trong thời gian gần đây. Tàu chiến đầu tiên của Nga Hoàng, năm 1784 đưa Ekaterina Đại đế đến Crưm đặt nền móng cho Tp. Sevastopol, mở đầu cuộc duyệt binh trên biển.
Theo truyền thống tại các buổi tổng duyệt trình bày đầy đủ các chi tiết củacuộc diễu hành chính thức.
Khác với duyệt binh trên bộ, các chiến hạm trên biển phóng tên lửa, thủy lôi và bắn đạn thật thoải mái.
Đoàn nghị sĩ CH Pháp sẽ tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga năm nay tại Sevastopol.Chúc mừng bạn Vinh, admin của ta và đang học tập tại HĐ Thái Bình Dương, Hải quân Nga!
 
Top