Bài học Не серди(те)сь на меня - Những câu nói tiếng Nga thông dụng

Елена Ивановна

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Не серди(те)сь на меня! - Xin đừng giận tôi!
Đây cũng là một cách xin lỗi mà bạn hay gặp. Có thể dùng câu nói này cùng với Извините, простите... và những từ nối khác.

Ví dụ 1:
-Я же тебе говорила, чтобы ты не трогала книги! Как же (ты) так?!
- Mẹ đã nói với con rồi, không được động vào mấy cuốn sách. Con sao vậy?
-
Прости, мамочка, не сердись на меня, я больше не буду.
-Con xin lỗi mẹ, đừng giận con, con sẽ không làm thế nữa.

Ví dụ 2:
-Если можете, то не сердитесь на меня за эту маленькую шутку.
-Nếu có thể, xin đừng giận tôi vì câu đùa nhỏ đó.
-Ну что вы, я совсем не сержусь.
-Anh nói gì vậy, tôi sẽ không giận anh đâu.
Здравствуйте. Я исправила ошибки. Думаю, что Вы на меня не обидились!:)
 
Top