Bài dịch Năng lượng hạt mang điện - Электрическая энергия

Vic Tory

Thành viên thường
Electron là hạt mang điện tích nhỏ nhất trong thành phần của bất kỳ nguyên tử nào. Đối với nguyên tử trung hòa thì tổng điện tích âm của electron bằng điện tích dương của hạt nhân, còn điện tích của toàn bộ nguyên tử bằng 0. Nếu bỏ đi 1 vài electron thì tổng điện tích của electron và hạt nhân sẽ lớn hơn 0. Nếu cho thêm thì nguyên tử sẽ mang điện tích âm. Từ vật lý ta biết được 2 vật mang điện tích trái dấu sẽ hút nhau. Nếu trên 1 vật tích điện dương (bỏ đi electron từ nguyên tử) còn trên vật khác tích điện âm (thêm electron), thì sẽ xuất hiện lực hút giữa chúng, những ở khoảng cách lớn thì lực này rất nhỏ. Khi liên kết 2 vật này bằng dây dẫn ( ví dụ như dây dẫn kim loại có electron rất linh hoạt) chúng ta gọi chuyển động của electron từ vật mang điện tích âm sang vật mang điện tích dương. Những electron chuyển động có thể sinh công (ví dụ như đốt sáng dây tóc bóng đèn điện) do đó những vật mang điện tích có năng lượng.
 
Top