Bài học Mỗi ngày 1 từ mới - Каждый день одно слово

sunflowerulisvnu

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
[Каждый день одно слово - Повторение 2]

Như vậy chúng ta đã làm quen thêm với một số từ vựng, đây là bài ôn tập lại xem các bạn đã ghi nhớ hết các từ chưa.

----------------------------------------------------------
#sunflower
on-tap-2-png.3462
 
Top