Bài học Mỗi ngày 1 từ mới - Каждый день одно слово

thaytung

Thành viên thường
[Каждый день одно слово - 1]

Mỗi ngày 1 từ, 1 tuần được 7 từ, 1 năm được 365 từ rồi, hãy học tiếng Nga hằng ngày với chuyên mục mới này.

Cố gắng ghi nhớ từ, các cách, cách chia, cách sử dụng từ trong câu và đặt ngay 1 câu dưới phần bình luận để nhớ luôn.

----------------------------------------------------------


 

thaytung

Thành viên thường
[Каждый день одно слово - 5]

Mỗi ngày 1 từ, 1 tuần được 7 từ, 1 năm được 365 từ rồi, hãy học tiếng Nga hằng ngày với chuyên mục mới này.
Cố gắng ghi nhớ từ, các cách, cách chia, cách sử dụng từ trong câu và đặt ngay 1 câu dưới phần bình luận để nhớ luôn.

----------------------------------------------------------
 

thaytung

Thành viên thường
[Каждый день одно слово - 6]
Mỗi ngày 1 từ, 1 tuần được 7 từ, 1 năm được 365 từ rồi, hãy học tiếng Nga hằng ngày với chuyên mục mới này.
Cố gắng ghi nhớ từ, các cách, cách chia, cách sử dụng từ trong câu và đặt ngay 1 câu dưới phần bình luận để nhớ luôn.
----------------------------------------------------------
#TT

 

thaytung

Thành viên thường
[Каждый день одно слово - Повторение]

Như vậy chúng ta đã làm quen với 7 từ vựng, đây là bài ôn tập lại xem các bạn đã ghi nhớ hết các từ chưa.

----------------------------------------------------------
#TT
 
Top