Bài học Мне бы не хотелось вас обижать

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Мне бы не хотелось вас (тебя) обижать - Thực ra tôi không có ý làm anh giận!
Cách xin lỗi thường dùng, còn có thể nói Я не хочу вас (тебя) обижать. (Tôi không muốn làm anh tức giận)
Ví dụ:
-Мне бы не хотелось тебя обижать, но я не смогу приехать сегодня. Не сердись на меня, Антон.
-Tôi thực a không muốn làm anh giận, nhưng hôm nay tôi không thể đến được. Đừng giận tôi nhé , Anton.
-Ну как же? Ты ведь обещал.
-Thế là sao? Anh đã hứa với tôi rồi mà?
-Да, конечно, но я не знал, что сегодня у нас будет срочная работа. Прости. Это же не от меня зависит.
-Vâng, tất nhiên, nhưng lúc đó tôi không biết hôm nay chúng tôi còn có công việc khẩn cấp cần làm. Xin lỗi. Việc này không do tôi quyết định được.
-Ну что ж! Ничего не поделаешь.
-Đành vậy. Biết làm sao được.
 
Top