Sưu tầm Lực lượng Không quân-Vũ trụ của Liên bang Nga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Lực lượng Không quan-Vũ trụ của Nga thành lập ngày 1 tháng 8 năm 2015, là kết quả sát nhập lực lượng Không quân và Phòng thủ vũ trụ.
Nguồn: Sputnhik

 

Attachments

Top