Thông báo Lớp học tình bạn - Tuần 13 (06-07-2014)

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор

Nội dung buổi học tuần này
(Dự kiến):

Разговор по телефону
Cách sử dụng -кое, -нибудь, -то


Danh sách các bạn sẽ tham gia trực tiếp lớp học lần này :
1.Cao Mỹ Anh - caomyanh201094@gmail.com
2. Trần Minh Thắng - thang.s2anh@yahoo.com.vn
3.Lê Đức Anh- leducanh9300@gmail.com
4. Minh - oleztran.minh@facebook.com
5. Nguyễn Thành Phương - ss.devil.kun@gmail.com

Тип работы: практика разговора и граматики


(Chúng ta sẽ dựa theo sách Давай говорить по-русски, có chọn lọc, để các bạn dễ theo dõi)
 
Top