Sưu tầm Люблю тебя одну, как не любил никто. Yêu em hơn bất cứ ai

Хлеб Хлеб Чанг

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Yêu chỉ mình em!!Я давно хотел сказать, что я тебя люблю.
Люблю тебя одну, как не любил никто.
Небеса тебе одной под ноги постелю.
Тебя дотронуться порой боюсь рукой.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Обниму и там замру с тобой
Это для меня мечты к моей мечте лечу,
И скоро сбудется мое ведение.
В этом мире только ты и я тебя люблю.
Тебя искал всю жизнь в столпотворении.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Обниму и там замру с тобой.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Đã từ lâu anh muốn nói rằng, anh yêu em
Chỉ yêu một mình em như chưa ai từng yêu
Anh sẽ trải bầu trời dưới chân em
Nhưng đôi khi lại không dám chạm tới em

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi!
Đó là mơ ước của cuộc đời anh
Và nó sắp đến kia rồi
Trong thế giới này , chỉ có mình em và anh yêu em
Anh đã tìm em trong suốt cuộc đời

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ vời anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lền các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi!
 

динь тоан

Thành viên thường
Yêu chỉ mình em!!Я давно хотел сказать, что я тебя люблю.
Люблю тебя одну, как не любил никто.
Небеса тебе одной под ноги постелю.
Тебя дотронуться порой боюсь рукой.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Обниму и там замру с тобой
Это для меня мечты к моей мечте лечу,
И скоро сбудется мое ведение.
В этом мире только ты и я тебя люблю.
Тебя искал всю жизнь в столпотворении.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Обниму и там замру с тобой.
Обниму я этот мир, который подарил тебя.
Мир, который до тебя был для меня совсем чужой.
Подниму любя до звёзд и там я обниму тебя,
Đã từ lâu anh muốn nói rằng, anh yêu em
Chỉ yêu một mình em như chưa ai từng yêu
Anh sẽ trải bầu trời dưới chân em
Nhưng đôi khi lại không dám chạm tới em

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi!
Đó là mơ ước của cuộc đời anh
Và nó sắp đến kia rồi
Trong thế giới này , chỉ có mình em và anh yêu em
Anh đã tìm em trong suốt cuộc đời

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ vời anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lền các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi

Anh muốn ôm cả thế giới, nơi có em
Một thế giới đã từng xa lạ với anh
Anh sẽ nâng tình yêu lên các vì sao và ôm em vào lòng
Sẽ ôm em vào lòng và cùng em lặng đi!


Sent from my LG-E450 using Diễn đàn TiengNga.Net mobile app
 
Top