Tài liệu Лингвострановедение. Россия: страна и люди

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Лингвострановедение. Россия: страна и люди - Giáo trinh học tiếng Nga: Đất nước và con người Nga

Giao trình học đọc hiểu về đất nước và con người Nga.

Автор: Перевозникова А.К.
Название: Лингвострановедение. Россия: страна и люди
Издательство: М.: Русский язык
Год: 2006
Формат: pdf
Размер: 44 mb
Цель пособия - расширить и углубить знания о стране изучаемого языка.
View attachment 1558
Разделы:
1. У карты России.
2. Москва - сердце России.
3. Столицы России.
4. Путешествие по России.
5. Символы России.
6. "Загадочная русская душа"

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top