Hỏi Liên từ diễn đạt thời gian trong triếng Nga

Mr. L

Thành viên thường
Mọi người cho mình hỏi cách chuyển từ câu đơn thành câu phức diễn đạt thời gian và ngược lại với ạ.
Và cách cấu tạo danh từ/động từ từ động từ/danh từ như thế nào nhỉ?
Ví dụ: (đổi thành câu đơn)
Перед тем как войти в кабину космического корабля, Ю. Гагарин сказал всем людяи на Земле: "До скорой встречи!".

Cảm ơn các bạn!!!
 
Top