Lập ra một kênh mới

Phan Trương Bào

Thành viên thường
AD cho Bào hỏi là có thể lập ra một kenh mới để các thành viên có thể chat chit với nhau bằng tiếng nga và sửa cho nhau những câu từ trong khi đánh máy đc không ad!
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng mình. Mình đã chuyển yêu cầu của bạn qua mục Site Feedback Góp ý.


Vì hiện tại forum ta cũng đã có mục chatbox (http://diendan.tiengnga.net/chat) , nhưng cũng chưa được thành viên hưởng ứng lắm.

Nếu được bạn có thể đề xuất thêm ý tưởng giúp chúng mình, chúng mình sẽ tìm hiểu và phát triển :)
 

Phan Trương Bào

Thành viên thường
Cảm ơn bạn đã góp ý cho chúng mình. Mình đã chuyển yêu cầu của bạn qua mục Site Feedback Góp ý.


Vì hiện tại forum ta cũng đã có mục chatbox (http://diendan.tiengnga.net/chat) , nhưng cũng chưa được thành viên hưởng ứng lắm.

Nếu được bạn có thể đề xuất thêm ý tưởng giúp chúng mình, chúng mình sẽ tìm hiểu và phát triển :)
Ok bạn
 
Top