lập hội thoại

huân

Thành viên thường
Như tiêu đề thì mình yếu bài tập dạng lập hội thoai. Các bạn ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo cho mình được khổng :v
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
BẠn có thể tham gia HÔI BUÔN DƯA LÊ tuần này, lúc 14h00, ngày chủ nhật, và chúng ta sẽ thảo luận đồng thời thực hành luôn theo chủ đề mà bạn cần .
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Mình cũng chưa biết dạng bài tập này là gì cho lắm. Nếu đc bạn @huân có thể nói rõ hơn giúp mình được không ?
 

huân

Thành viên thường
Mình cũng chưa biết dạng bài tập này là gì cho lắm. Nếu đc bạn @huân có thể nói rõ hơn giúp mình được không ?
Tức là đề ra một tình huống yêu cầu mình lập 1 đoạn hội thoai theo tình huống đó
yêu cầu:
+ Hội thoại tối đa là 10 câu
Cụ thể:
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
+ Đoạn hội thoại phải bao gồm các từ đề bài cho sẵn ( Nếu có) :v
Ví dụ đề: Bạn muốn đi đến thăm bảo tàng. Hãy nói qua điện thoại để hỏi bảo tàng làm việc như nào và có cái gì đang diễn ra ở đó.
Đề này yêu cầu mình giả lập nói chuyện qua điện thoại.
-
Lập hội thoại kiểu như thế. :3
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Tức là đề ra một tình huống yêu cầu mình lập 1 đoạn hội thoai theo tình huống đó
yêu cầu:
+ Hội thoại tối đa là 10 câu
Cụ thể:
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
A:...........
B:...........
+ Đoạn hội thoại phải bao gồm các từ đề bài cho sẵn ( Nếu có) :v
Ví dụ đề: Bạn muốn đi đến thăm bảo tàng. Hãy nói qua điện thoại để hỏi bảo tàng làm việc như nào và có cái gì đang diễn ra ở đó.
Đề này yêu cầu mình giả lập nói chuyện qua điện thoại.
-
Lập hội thoại kiểu như thế. :3
Cá nady e chưaddc học tơdi rồi, adufng tạm mẫu vậy ạ http://diendan.tiengnga.net/forums/luyen-nghe-tieng-nga/
 
Top