Kênh văn nghệ trực tuyến

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
Tổng hợp kênh văn nghệ trực tuyến chủ yếu bằng tiếng Nga. Chúc các bạn học tập tốt ! ❤​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник

Cổng thông tin God-Literatury ("năm văn học") được thành lập vào năm 2015 theo một quyết định của ban tổ chức quỹ Năm Văn Học Nga dưới sự tán trợ của Cục Báo Chí Và Truyền Thông Đại Chúng Liên Bang (Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям / Роспечати) để cập nhật tin hoạt động của tổ chức.

Trách nhiệm của cơ quan đặc biệt này là bảo trợ các hoạt động sáng tác, san hành và khuyến khích văn hóa đọc, đồng thời thường xuyên xúc tiến những dự án hoằng dương văn học Nga ra quốc tế. Đây là một truyền thống đáng quý của toàn thể văn nghệ Âu châu từ trung đại đến nay. Thông qua cổng thông tin này, người Việt chúng ta có thể biết thêm về không chỉ văn học cổ điển Nga, văn học Tô Liên mà cả văn học Nga đương đại.​
 
Top