Bài hát Как молоды мы были -Chúng ta đã từng trẻ trung làm sao! - Александр Градский

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ - CHÚNG TA TỪNG TRẺ TRUNG LÀM SAO!КАКМОЛОДЫМЫБЫЛИ - CHÚNG TA ĐÃ TỪNG TRẺ VẬY SAO! Музыка: А. Пахмутова - Слова: Н. Добронравов - LờiViệt: ThanhXuân
(Bài hát trong phim “Tình yêu của tôi ở năm học thứ 3”)
1. Оглянись, незнакомый прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный знаком…
Может, я это, — только моложе,
Не всегда мы себя узнаём…

Nhìn ngoái lại, không quen biết người qua đường ấy
Mắt em nhìn rất trung thực, tôi sao nhầm
Mà có thể là mình, có trẻ hơn mà thôi
Có đâu phải ta luôn biết mình đâu em.
Припев:
Ничто на Земле не проходит бесследно.
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя!
Không có chi trên đời trôi qua mà không một dấu vết
Những tháng năm thơ trẻ trôi qua phải đâu mãi mãi xa
Chúng ta đã từng trẻ thơ sao!
Chúng ta từng trẻ thơ biết bao!
Ta đã thành thật đắm yêu sao!
Ta đã tin mình biết bao!
2.Нас тогда без усмешек встречали
Все цветы на дорогах земли…
Мы друзей за ошибки прощали,
Лишь измены простить не могли.
Ngày ấy mình không có tiếng cười vui chào đón
Khắp trên đường, có hoa nào đón vẫy chào?
Cùng bạn bè, ta tha thứ dù bao lầm lỗi
Mỗi thay lòng, ta không thể nào cho qua.
Припев:


3. Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять:
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять!
Từ ngay đầu, ta đã thắng lại trong trận đấu
Chúng ta chỉ có thể hiểu có một điều
Ở cõi đời, nếu muốn sống để cho người nhớ
Hãy cố đừng đánh mất mình em ơi!
Припев:
4. В небесах отгорели зарницы,
И в сердцах утихает гроза.
Не забыть нам любимые лица.
Не забыть нам родные глаза…
Ở khắp trời, những tia chớp giờ thôi giật sáng
Bão trong lòng cũng đã chừng yếu bớt rồi
Làm sao mình quên bao nét mặt thân ngày ấy
Nhớ mãi hoài bao ánh mắt nhìn thân yêu
Припев:

НичтонаЗемленепроходитбесследно.И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя! (1976)

 
Top