Tài liệu Изучаем виды глагола

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Изучаем виды глагола - Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi

Cuốn tài liệu đưa ra những ý nghĩa chính của thể động từ và giải thích cụ thể và dễ hiểu ý nghĩa của thể động từ ở các loại câu: khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi.

Không thể thiếu những ví dụ thực tế và bài tập luyện cho phần lý thuyết được đưa ra.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top