Bài học Hội thoại qua điện thoại - Телефоные разговоры

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Nói chuyện, đặt hàng quan điện thoại, và đặc biệt là nghe rõ số điện thoại, ... là một số trở ngại khi gặp, cùng nghe nào cả nhà :D

Mã chèn diễn đàn :

 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Top