Bài học Học tiếng Nga qua Skype 2: Mẫu câu chỉ nơi chốn

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Học Tiếng Nga qua SKYPE - Bài 02:
Mẫu câu đơn giản chỉ nới chốn, trạng từ chỉ nơi chốn, ngữ điệu câu hỏi và câu kể, đó là nội dung của bài học hôm nay.
 
Top