Học bổng hiệp định LBN

Lê Tấn Tới

Thành viên thường
Có bạn nào đăng kí học Y dạng học bổng hiệp định LBN mà giờ vẫn chưa có giấy mời vía và quyết định không ạ? Có người có rồi, có người chưa. Mình thì chưa có gì cả!
Bạn nào đăng kí học y làm quen luôn ạ!
Xin cảm ơn!
 
Top